Dịch vụ

Phẫu thuật

Phẫu thuật điều trị

- Cắt mọng mắt

- Mổ hernia

- Mổ bướu

- Bó xương

- Sỏi niệu

- Viêm tử cung 

​Phẫu thuật khác

- Mổ đẻ

- Triệt sản chó mèo đực, cái

- Cắt tai

- Cắt đuôi