Pull

Pull

00 vnđ
Bulldog cao khoảng 30 – 40 cm, cân nặng từ 23 – 25 kg